Dziękujemy Wam za tak liczne przybycie na stadion w piątek, 21 lutego Czekamy na zakończenie prac związanych z budową ogrodzenia i wprowadzenie przez MOS rozwiązań, które sprawią, że na bieżni nie będzie sytuacji konfliktowych. Do zobaczenia na Saperów!