STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA SPORTU ?EL AKTYWNI? , powstało z inicjatywy lokalnych przedsiębiorców oraz władz Miasta Elbląga, w tym głównie za staraniem byłego Prezydenta Miasta Elbląga Pana Grzegorza Nowaczyka. Zostało zarejestrowane w KRS w dniu 29.07.2011 roku i działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach. SKS ?EL AKTYWNI? w swojej działalności kieruje się zasadą szacunku wobec poglądów osobistych jego członków oraz osób korzystających z jego działalności.