Stowarzyszenie Krzewienia Sportu EL Aktywni życzymy Wam, Drogie Panie, byście na swoich trasach zawsze spotykały życzliwych ludzi, a życiowe podbiegi i zbiegi wzmacniały Was na co dzień. Wszystkiego Najlepszego!